ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТИ

АРХИВ

 

№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
130-ОП-9/04.12.2018 г.„Организиране и провеждане на 3-дневно обучение на тема: „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“ за 150 служители на АДФИ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0003 „Установяване на специфични рискове от злоупотреби при използването на финансови средства и реализирането на инфраструктурни проекти“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондВъзложена2018-12-04
200210-2016-001330-ОП-2/22.06.2018г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияПрекратена2018-06-28
300210-2016-001330-ОП-4/26.07.2018 г.Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияИзпълнена2018-07-26
400210-2016-001330-ОП-1/28.02.2019 г.„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция“Изпълнена2019-02-28
500210-2017-000930-ОП-3/19.07.2018 г.Услуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияВъзложена2018-07-19
601285-2018-000130-ОП-7/12.09.2018 г.Организиране на 3-дневно обучение на тема: „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“ за 150 служители на АДФИ“ в изпълнение на проект № BG05SFOP001-2.006-0002 „Разкриване на нарушения, нередности и измами при извършване на финансови инспекции от органите на АДФИ“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд” Прекратена2018-09-12
7907555830-ОП-1/02.05.2018 г.Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Изпълнена2018-05-02
8907926630-ОП-5/03.08.2018г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2Прекратена2018-08-03
9908083130-ОП-8/14.09.2018 гДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекцияВъзложена2018-09-14
10908118530-ОП-6/26.09.2018 г.Ремонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“Прекратена2018-09-07
10 резултата

Търсене