Преглед на поръчка №38


№ в РОП / ПОП00210-2017-0009
Идент. номер на АДФИ30-ОП-8/21.12.2020 г.
Предмет„Услуги по почистване щадящи околната среда за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция”
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Дата на публикуване21.12.2020
Дoкументи

Търсене