Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)  открива  тръжна процедура за отдаване под наем на имот.

 

Движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на АДФИ

Към списъка