Тръжна процедура за отдаване под наем на магазин в гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 28 - май 2023 г.

 

 Невалидни служебни карти

  • Служебна карта № 160 на държавен финансов инспектор Красимира Тодорова от дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ е изгубена или открадната и се обявява за невалидна.