Задание за избор на Изпълнител с предмет: „Обслужване по здравословни и безопасни условия на труд на служителите от АДФИ“.

 

Задание за избор на Изпълнител за осъществяване на строително монтажни работи с предмет: Текущ ремонт на санитарни помещения в сградата на Агенция за държавна финансова инспекция находяща се в гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1“

 

Движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на АДФИ

Към списъка