Преглед на поръчка №28


№ в РОП / ПОП00210-2018-0014
Идент. номер на АДФИ30-ОП-5/10.07.2019 г.
Предмет„Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка с марка Xerox (Ксерокс)“ за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция"
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Дата на публикуване10.07.2019
Дoкументи

Търсене