Преглед на поръчка №20


№ в РОП / ПОП9081185
Идент. номер на АДФИ30-ОП-6/26.09.2018 г.
ПредметРемонт на помещения и общи части в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2“
СтатусПрекратена
Вид на поръчкатаСтроителство
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване07.09.2018
Дoкументи

Търсене