и.д. Длъжностно лице по защита на данните:

Маргарита Василева

+359 2 9859 5119

Email: [email protected]

 

Политика за прозрачност при обработване на информацията