Длъжностно лице по защита на данните:

Евалин Инкова

+359 2 9859 5101

Email: [email protected]

 

Политика за прозрачност при обработване на информацията