Преглед на поръчка №22


№ в РОП / ПОП9080831
Идент. номер на АДФИ30-ОП-8/14.09.2018 г
ПредметДоставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал.3 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява
Дата на публикуване14.09.2018
Дoкументи

Търсене