Преглед на поръчка №30


№ в РОП / ПОП00210-2019-0001
Идент. номер на АДФИ30-ОП-7/10.07.2019 г.
Предмет„Доставка на нерециклирана копирна хартия за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция”
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Дата на публикуване10.07.2019
Дoкументи

Търсене