Преглед на поръчка №17


№ в РОП / ПОП00210-2017-0009
Идент. номер на АДФИ30-ОП-3/19.07.2018 г.
ПредметУслуги по почистване, щадящи околната среда, за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаУслуга
Възлагане чрезВъзлагане на обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП
Дата на публикуване19.07.2018
Дoкументи

Търсене