№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
1 904998630-ОП-1 / 29.01.2016 г.Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г." Изпълнена2016-01-29
29041962 30-ОП-3 / 20.05.2015 г. „Осигуряване на денонощна физическа невъоръжена охрана на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в гр. София" Изпълнена2015-05-20
301285-2015-000130-ОП-02 / 11.02.2015 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Изпълнена2015-02-11
4903818930-ОП-1 / 20.01.2015 г. Обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2015 г. до 31.01.2016 г."Изпълнена2015-01-20
501285-2014-0003 30-ОП-05 / 01.12.2014 г.Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 1 години" Изпълнена2014-12-05
601285-2014-00230-ОП-06 / 01.12.2014 г.Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ, за срок от 2 години" Изпълнена2014-12-04
7 01285-2014-000130-ОП-04 / 17.11.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Организиране и провеждане на специализирани обучения за служители на Агенция за държавна финансова инспекция" Прекратена2014-11-17
7 резултата

Търсене