Преглед на поръчка №32


№ в РОП / ПОП01285-2019-0001
Идент. номер на АДФИ30-ОП-9/08.11.2019 г.
ПредметДоставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция (публично състезание - чл.178 от ЗОП )
СтатусПрекратена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезОткрити процедури
Дата на публикуване08.11.2019
Дoкументи

Търсене