ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И ДОКУМЕНТИ

АРХИВ

 

№ в РОП / ПОПИдент. № на АДФИПредметСтатусДата на публикуване
101285-2016-000130-ОП-02 / 24.03.2016 г. Процедура за възлагане на обществена поръчка без обявление с предмет „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение и при регулирани цени за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция, за срок от 1 година"Възложена2016-03-24
201285-2017-000130-ОП-01 / 10.01.2017 г. Обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на АДФИ“Възложена2017-01-10
3906702330-ОП-3/07.08.2017 г.„Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“Възложена2017-08-07
4906575230-ОП-2 / 29.06.2017 г.Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за обекти присъединени на ниво ниско напрежение при условията на свободен пазар за нуждите на АДФИ“Прекратена2017-06-29
4 резултата

Търсене