Конкурс за заемане на една длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 16.02.2024 г.

Конкурс за заемане на три длъжности „старши финансов инспектор“ в Шести отдел на дирекция „Инспекционна дейност“, както следва: една длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ – Търговище, една длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ – Бургас и една длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ – Сливен  при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на две длъжности „старши финансов инспектор“ в Пети отдел на дирекция „Инспекционна дейност“, както следва: една длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ – Пловдив и една длъжност „старши финансов инспектор“ в ИРМ – Хасково при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на една длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ в ИРМ – София област при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на две длъжности „старши финансов инспектор“ в Първи отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ в гр. София при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на две длъжности „юрисконсулт“ във Втори отдел на дирекция „Правна“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 10.01.2024 г.

Конкурс за заемане на длъжност „старши юрисконсулт“ в Трети отдел на дирекция „Правна“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на една длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ в ИРМ – Варна при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на една длъжност „финансов инспектор“ в Пети отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ в ИРМ – Пловдив при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 09.01.2024 г.

Конкурс за заемане на две длъжности „юрисконсулт“ във Втори отдел на дирекция „Правна“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 18.11.2023 г.

Конкурс за заемане на две длъжности „старши финансов инспектор“ в Първи отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Конкурс за заемане на една  длъжност „финансов инспектор“ във Втори отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Конкурс за заемане на една  длъжност „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Благоевград и една длъжност  „старши финансов инспектор“ с ИРМ – София област в Четвърти отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Конкурс за заемане на една  длъжност „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Габрово  и една длъжност  „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Хасково в Пети отдел на дирекция „Инспекционна дейност“  при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Конкурс за заемане на една  длъжност „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Търговище, една  длъжност „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Бургас и една длъжност  „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Сливен в Шести отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Конкурс за заемане на една  длъжност „старши финансов инспектор“ с ИРМ – Варна в Седми отдел на дирекция „Инспекционна дейност“  при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 27.09.2023 г.

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. за една вакантна длъжност „системен администратор I степен“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ (ФСДУЧРИОК), валидна до 14.09.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Трети отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – Плевен при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – Благоевград при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – София област при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Пети отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – Стара Загора при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Шести отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – Търговище при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с ИРМ – Силистра при Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), публикуван в Административния регистър на 26.06.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „юрисконсулт“ във Втори отдел на дирекция „Правна“, публикуван на 07.06.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на дирекция ФСДУЧРИОК, публикуван на 02.05.2023 г. в ИИСДА

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Първи отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София.

Конкурс за заемане на три вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Първи отдел и на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ във Втори отдел на дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. София.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Плевен, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Пазарджик, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Четвърти отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Благоевград, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Габрово, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Пети отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Хасково, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на две вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Бургас, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Шести отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Търговище, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Русе, обявен на 02.02.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в Седми отдел, дирекция „Инспекционна дейност“ с място на работа гр. Силистра, обявен на 02.02.2023 г.

 Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“ на дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София, обявен на 14.01.2023 г.

Конкурс за заемане на една вакантна длъжност „старши експерт“ в отдел „Управление на човешките ресурси и административни дейности“ на  дирекция ФСДУЧРИОК с място на работа гр. София- дата на публикуване 29.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „главен експерт“ в отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ в АДФИ, обявен на 27.10.2022 г., валиден до 07.11.2022 г.

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ с място на работа гр. София, обявен на 29.06.2022 г.

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

Процедура по мобилност по чл. 81а, ал. 1 от ЗДСл за длъжност „старши юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 18.04.2022 г.

Процедура по мобилност по реда на чл. 81а от ЗДСл за длъжност „старши финансов инспектор“ в Трети отдел, ИРМ гр. Ловеч на дирекция „Инспекционна дейност“ при Агенция за държавна финансова инспекция, валидна до 28.03.2022 г.

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „директор на дирекция“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационни технологии и комуникация“ в АДФИ, обявен на 11.03.2022 г. , валиден до 21.03.2022 г.

 

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”