Заповед № ФК-09-215/21.10.2021 г. на директора на АДФИ относно провеждането на конкурсни процедури и процедури за мобилност за назначаването на държавни служители

 

 

Процедура по мобилност по чл. 81, ал. 1 от ЗДСл. за вакантна длъжност „старши юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 02.12.2021 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81, ал. 1 от ЗДСл. за вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в Четвърти отдел на дирекция „Правна“ в Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ), валидна до 02.12.2021 г.

 

 

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”