Конкурс за заемане на вакантна длъжност „финансов контрольор“ в Агенция за държавна финансова инспекция - считано от 20.06.2020 г.

 

Конкурс за заемане на четири вакантни длъжности „финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуан на 19.06.2020 г.

  • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Първи отдел (с място на работа гр. София);
  • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ във Втори отдел (с място на работа гр. София);
  • една вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Четвърти отдел (с място на работа ИРМ – София област);
  • дна вакантна длъжност „финансов инспектор“ в Шести отдел (с място на работа ИРМ – гр. Сливен);
  • Обявление
  • Декларация
  • Заявление за участие в конкурс
  • Списък на допуснати-недопуснати кандидати

 

Конкурс за заемане на пет вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуан на 19.06.2020 г.

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”