Конкурс за заемане на една длъжност „младши експерт“, публикуван на 02.04.2020 г.

 

Движими вещи с отпаднала необходимост за нуждите на АДФИ

Към списъка

 

Задание за избор на изпълнител с предмет „Смяна на  дървена дограма на бунгала в почивна база на  Агенция за държавна финансова инспекция в к.к. „Албена“

 

Конкурс за заемане на длъжност "Главен експерт" публикуван на 24.03.2020 г.

 

Конкурс за заемане на две длъжности "Старши финансов инспектор" публикуван на 28.02.2020 г.

Конкурс за заемане на длъжност "Главен финансов инспектор" публикуван на 28.02.2020 г.

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”