Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. За  вакантна длъжност „главен юрисконсулт“ в  дирекция „Правна“ , валидна до 13.04.2021 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. за вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, валидна до 07.04.2021 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. за  вакантна длъжност „старши юрисконсулт“ в  дирекция „Правна“, валидна до 07.04.2021 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. за вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, валидна до 18.02.2021 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, обявен на 08.01.2021 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. За една вакантна длъжност „системен администратор II степен“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“ на дирекция „Финансово-стопански дейности, управление на човешките ресурси, информационно обслужване и комуникация“ (ФСДУЧРИОК), валидна до 29.12.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, обявен на 10.11.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „служител по сигурността на информацията“ в АДФИ, обявен на 19.10.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „системен администратор I степен“ в отдел „Информационно обслужване и комуникация“, дирекция ФСДУЧРИОК на АДФИ, обявен на 14.10.2020 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл. За една вакантна длъжност „началник на отдел“ на отдел „Анализ на инспекционната дейност “ на дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“, валидна до 28.09.2020 г.

 

Процедура по мобилност по чл. 81а от ЗДСл за една вакантна длъжност "системен администратор I степен" в отдел ИОК на дирекция ФСДУЧРИОК, валидна до 18.9.2020 г. включително

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „главен финансов инспектор“ в отдел „Отчет на инспекционната дейност“, дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ на АДФИ, обявен на 24.08.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „старши финансов инспектор“ в отдел „Отчет на инспекционната дейност“, дирекция „Анализ и отчет на инспекционната дейност“ на АДФИ, обявен на 24.08.2020 г.

 

Конкурс за заемане на три вакантни длъжности „финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуван на 24.08.2020 г.

 

Конкурс за заемане на четири вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуван на 24.08.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „старши експерт“ в Агенция за държавна финансова инспекция - считано от 15.07.2020 г.

 

Конкурс за заемане на вакантна длъжност „финансов контрольор“ в Агенция за държавна финансова инспекция - считано от 20.06.2020 г.

 

Конкурс за заемане на четири вакантни длъжности „финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуван на 19.06.2020 г.

 

Конкурс за заемане на пет вакантни длъжности „старши финансов инспектор“ в дирекция „Инспекционна дейност“, както следва - публикуван на 19.06.2020 г.

 

Признаване на професионална квалификация за регулирана професия „финансов инспектор”