Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция (обн. ДВ, бр. 11 от 6 февруари 2024 г., в сила от 10 февруари 2024 г.) е предвидено АДФИ да публикува на своята интернет страница докладите за резултатите от финансовите инспекции и мотивираните писмени заключения в 14-дневен срок от изготвяне на заключенията без да се разкрива информация, представляваща търговска тайна, или информация защитена по силата на закон. При настъпила промяна след приключването на финансовата инспекция, включително свързана с административнонаказателно и/или начетно производство, информацията ще се актуализира на интернет страницата на агенцията в 7-дневен срок от настъпването на новите обстоятелства.

< >

 

Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД3-ПЛ-2-[1].pdfПрофесионална гимназия по земеделие "Стефан Цанов", гр. Кнежачл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД5-СЗ-5.pdfСпециализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания-Стара Загора ЕООД, гр. Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД7-РС-5.pdfВодоснабдяване и канализация ООД, гр. Русечл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД7-ШН-4.pdfОбщина Велики Преславчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.04.2024 г.
ДИД4-СМ-3.pdfОбщина Неделино - гр. Неделиночл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.04.2024 г.
ДИД4-СО-2.pdfОбщина Долна Банячл. 5, ал. 1 т. 1 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-3.pdfОУ "П. Р. Славейков", гр. Ямболчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ15.04.2024 г.
ДИД4-СМ-5-[1].pdfОбщина Девин (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД5-ПД-4.pdfПловдивски университет "Паисий Хилендарски"чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ВН-3.pdfМедицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов", гр. Варна (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД7-ДЧ-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение АД - гр. Добриччл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД6-ЯМ-4.pdfОсновно училище "Любен Каравелов", гр. Ямболчл.5, ал. 2 от ЗДФИ17.04.2024 г.
ДИД5-ПД-6.pdfУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Пловдив" АДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД4-СМ-4.pdfОбщина Златоград (актуализиран на 17.6.2024, съгласно чл. 17 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД7-ВН-4.pdfВодоснабдяване и канализация - Варна ООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД3-ПЛ-4.pdfОбластна дирекция по безопасност на храните - Плевенчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД4-СО-3.pdfОбщина Ботевградчл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДФИ23.04.2024 г.
ДИД4-ПЗ-5.pdfОбщина Велинградчл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД7-СС-4.pdfОбщина Силистрачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД3-ВД-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Свeта Петка" АД, гр. Видинчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ24.04.2024 г.
ДИД5-ХС-3.pdfМногопрофилна болница за активно лечение-Свиленград ЕООД, гр. Свиленградчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ26.04.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-3-[1].pdfОбщина Ловеч (актуализиран на 17.5.2024, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ29.04.2024 г.
ДИД5-ХС-4-[1].pdfМногопрофилна болница за активно лечение - Хасково АДчл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ29.04.2024 г.
ДИД5-ХС-5.pdfОбщина Любимецчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД1-СФ-10.pdfДържавна агенция за бежанците при Министерски съветчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД4-БЛ-5.pdfОбщина Разлогчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ30.04.2024 г.
ДИД1-СФ-11.pdfУниверситетска специализирана болница за активно лечение по онкология "Проф. Иван Черноземски"чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ30.04.2024 г.
Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД7-ДЧ-3Община Каварначл. 5, ал. 2 от ЗДФИ07.05.2024 г.
ДИД7-РЗ-4.pdfПрофесионална гимназия по селско стопанство "Хан Аспарух", гр. Исперихчл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ07.05.2024 г.
ДИД1-СФ-8.pdfУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" ЕАДчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД3-МН-8.pdfПрофесионална гимназия по селско стопанство "Марко Марков", с. Георги Дамяновочл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД5-ПД-7-[1].pdfОбщина Лъкичл. 5, ал. 2 от ЗДФИ08.05.2024 г.
ДИД3-ВД-3.pdfОбщина Белоградчикчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД7-ШН-6.pdfОбщина Върбицачл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД4-ПЗ-3.pdfОбщина Пазарджикчл. 5, ал. 1, т.1 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД7-РЗ-3.pdfОбщина Разградчл.5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД4-СО-5.pdfПрофесионална гимназия „Велизар Пеев", гр. Свогечл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД2-СФ-6-[2].pdfМинистерство на туризмачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ09.05.2024 г.
ДИД6-КЖ-3.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджаличл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД6-БС-5.pdfОбщина Карнобатчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД5-СЗ-6.pdfВодоснабдяване и канализация ЕООД , гр. Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД7-СС-5.pdfОбластна дирекция "Земеделие", гр. Силистрачл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД4-СМ-6.pdfОбщина Смолянчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД5-ПД-8.pdfОбщина Първомайчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД6-ХС-6.pdf"Водоснабдяване и канализация" ЕООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.05.2024 г.
ДИД6-СЛ-2.pdfОбщина Котелчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ13.05.2024 г.
ДИД4-БЛ-6.pdfОбщина Петриччл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД3-ПЛ-5-[1].pdfОбщина Пордимчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД5-ПД-10.pdfВодоснабдяване и канализация ЕООД, гр. Пловдивчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД2-СФ-7.pdfМинистерство на околната среда и водитечл. 5, ал. 2 от ЗДФИ16.05.2024 г.
ДИД4-БЛ-7 .pdfОбщина Сатовчачл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД5-ГБ-3.pdfПрофесионална техническа гимназия "Д-р Никола Василиади", гр. Габровочл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-3-[1].pdfОбщина Ловеч (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД2-СФ-9.pdfТехнически университет, гр. Софиячл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ17.05.2024 г.
ДИД2-СФ-10-[3].pdfИнститут по роботика "Свети Апостол и Евангелист Матей" при БАНчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД7-ВН-6.pdfОбщина Провадиячл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД6-КЖ-2-[1].pdfОбщина Кирковочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД3-ПЛ-7-[1].pdfМедицински университет - гр. Плевенчл.5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД7-ДЧ-5.pdf"Център за психично здраве д-р П. Станчев-Добрич" ЕООДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД6-БС-7.pdfДраматичен театър "Адриана Будевска", гр. Бургасчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД1-СФ-9.pdfДирекция "Управление на собствеността и социалните дейности" при МВРчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ20.05.2024 г.
ДИД5-ПД-5-[3].pdfОбщина Пловдивчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ21.05.2024 г.
ДИД6-ЯМ-5-[2].pdfОбщина Ямбол (актуализиран на 12.6.2024, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ21.05.2024 г.
ДИД6-ВТ-3-[5].pdfОбщина Велико Търновочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ23.05.2024 г.
ДИД5-ХС-7.pdfИсторически музей - Димитровградчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ27.05.2024 г.
ДИД7-ШН-7.pdfОбщина Никола Козлевочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ27.05.2024 г.
ДИД5-ГБ-4.pdfОбщина Севлиевочл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД5-ПД-9.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Д-р Киро Попов" ЕООД, град Карловочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД3-ПЛ-6-[2].pdfОбщина Искърчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД7-СС-6.pdfОбщина Тутраканчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД2-СФ-11.pdfХимикотехнологичен и металургичен университет, гр. Софиячл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД6-ВТ-4.pdfОбщина Свищовчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ28.05.2024 г.
ДИД4-ПЗ-6.pdfОбщина Стрелчачл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗДФИ29.05.2024 г.
ДИД4-СО-4.pdfОбщина Елин Пелинчл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДФИ30.05.2024 г.
ДИД2-СФ-9.pdfТехнически университет, гр. Софиячл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ31.05.2024 г.
ДИД7-ВН-5.pdf"Градски транспорт" ЕАД, гр. Варначл. 5, ал. 2 от ЗДФИ31.05.2024 г.
ДИД6-ЯМ-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Св. Панталеймон-Ямбол" АД (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ) чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ31.05.2024 г.
ДИД7-ШН-8-[1].pdfОбщина Смядовочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ31.05.2024 г.
Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД5-ХС-8.pdfОбщински исторически музей - Ивайловградчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ03.06.2024 г.
ДИД4-КН-2.pdfОбщина Кочериновочл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ03.06.2024 г.
ДИД5-СЗ-8-1.pdfОбщина Стара Загорачл. 5, ал. 2 от ЗДФИ03.06.2024 г.
ДИД2-СФ-13-[1].pdfСтолична община-Район "Възраждане"чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ04.06.2024 г.
ДИД7-ВН-8-[1].pdfОбщина Варначл. 5, ал. 2 от ЗДФИ06.06.2024 г.
ДИД3-МН-9.pdfОбщина Берковицачл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД7-ШН-5.pdfОбщина Шуменчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД3-ВР-6.pdfОбщина Романчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД4-СО-6.pdfОбщина Горна Малиначл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД7-ДЧ-4.pdfОбщина Тервелчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД3-ПЛ-8.pdfУниверситетска многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Георги Странски" ЕАДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД5-СЗ-7.pdfОбщина Казанлъкчл.5, ал. 2 от ЗДФИ07.06.2024 г.
ДИД4-СМ-5-[1].pdfОбщина Девин (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.06.2024 г.
ДИД6-КЖ-4-[2].pdfОбщина Кърджаличл. 5, ал. 2 от ЗДФИ10.06.2024 г.
ДИД1-СФ-16.pdfПрофилактика, рехабилитация и отдих ЕАДчл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ10.06.2024 г.
ДИД5-ПД-11.pdfМедицински университет - Пловдивчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.06.2024 г.
ДИД5-ГБ-5.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габровочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.06.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-4.pdfОбщина Троянчл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ11.06.2024 г.
ДИД3-ВД-4-[1].pdfОбщина Видинчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ11.06.2024 г.
ДИД3-ВР-4.pdfОбщина Мездрачл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ11.06.2024 г.
ДИД6-ЯМ-5-[2].pdfОбщина Ямбол (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ12.06.2024 г.
ДИД6-БС-9-[1].pdfВодоснабдяване и канализация ЕАД, гр. Бургасчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ14.06.2024 г.
ДИД7-ДЧ-6.pdfОбщина Крушаричл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ17.06.2024 г.
ДИД6-СЛ-3.pdfОбщина Сливенчл. 5, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗДФИ17.06.2024 г.
ДИД7-РЗ-5.pdfОсновно училище "Никола Й. Вапцаров" с . Севар, община Кубратчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ17.06.2024 г.
ДИД7-ВН-7-[1].pdfОбщина Девнячл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ17.06.2024 г.
ДИД4-СМ-4.pdfОбщина Златоград (актуализиран съгласно чл. 17 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ17.06.2024 г.
ДИД1-СФ-13-[2].pdfМинистерство на здравеопазванеточл. 5, ал.1, т. 4 от ЗДФИ24.06.2024 г.
ДИД4-СМ-8-[1].pdfОбщина Девинчл. 5, ал. 1, т. 2 от ЗДФИ24.06.2024 г.
ДИД7-ВН-3.pdfМедицински университет "Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов", гр. Варна (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ)чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ25.06.2024 г.
ДИД1-СФ-15-[4].pdfИзпълнителна агенция "Инфраструктура на електронното управление"чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ25.06.2024 г.
ДИД5-СЗ-10-[1].pdfОбщина Радневочл. 5, ал. 2 от ЗДФИ25.06.2024 г.
ДИД1-СФ-19.pdfПърва специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение "Света София" ЕАДчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ26.06.2024 г.
ДИД1-СФ-14.pdfМинистерство на електронното управлениечл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗДФИ26.06.2024 г.
ДИД7-РЗ-7-[1].pdfОбщина Самуилчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ26.06.2024 г.
ДИД1-СФ-20.pdfИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ26.06.2024 г.
ДИД3-ВД-5.pdfОбщина Бреговочл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ26.06.2024 г.
ДИД7-ШГ-9-[1].pdfОбщина Хитриночл. 5 ,ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД3-ПЛ-10-[1].pdfОбщина Плевенчл.5, ал.1, т.4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД7-СС-7.pdfОбщина Главиницачл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД6-ВТ-5-[1].pdfОбщина Еленачл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД2-СФ-15-[1].pdf"Топлофикация" ЕАДчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД3-МН-10.pdfОбщина Ломчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД7-ВН-9-[1].pdfОбщина Ветриночл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД3-МН-11.pdfОбщина Бойчиновцичл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД4-КН-3.pdfОбщина Дупницачл. 5, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
ДИД6-КЖ-5-[3].pdfОбщина Ардиночл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ27.06.2024 г.
Доклад от финансова инспекцияОбектОснование за възлаганеДата на публикуване
ДИД3-ПЛ-11.pdfОбщина Гулянцичл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД4-СО-7.PDFОбщина Божурищечл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД2-СФ-8.PDF"Булгартрансгаз" ЕАД, гр. Софиячл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД5-ПД-14-[2].pdfОбщина Марица, гр. Пловдивчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД6-БС-8-[3].pdfОбщина Бургасчл. 5, ал. 2 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД7-ДЧ-7-[1].pdfОбщина Добриччл. 5, ал. 2 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД3-ВД-6.pdfОбщина Димовочл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД6-СЛ-5-[1].pdfОбщина Сливенчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД6-СЛ-4-[2].pdfОбщина Котелчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ01.07.2024 г.
ДИД5-СЗ-9.pdfОбщина Павел банячл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ02.07.2024 г.
ДИД5-ГБ-6.pdfОбщина Севлиевочл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ02.07.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-5.pdfОбщина Ябланицачл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗДФИ02.07.2024 г.
ДИД7-ДЧ-8-[1].pdfОбщина Каварначл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ02.07.2024 г.
ДИД6-ЯМ-2.pdfМногопрофилна болница за активно лечение "Св. Панталеймон-Ямбол" АД (актуализиран, съгласно чл. 17, ал. 7 от ЗДФИ) чл. 5, ал. 2 от ЗДФИ03.07.2024 г.
ДИД3-ЛЧ-6.pdfОбщина Ловеччл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ04.07.2024 г.
ДИД7-СС-8-[1].pdfОбщина Тутраканчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ05.07.2024 г.
ДИД5-ПД-13.pdfОбщина Съединениечл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ05.07.2024 г.
ДИД3-ПЛ-9.pdfДраматично-куклен театър "Иван Радоев" - гр. Плевенчл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ05.07.2024 г.
ДИД5-ПД-15.pdfОбщина Карлово,чл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ05.07.2024 г.
ДИД5-СЗ-11-[1].pdfОбщина Чирпанчл.5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ08.07.2024 г.
ДИД7-ВН-10-[1].pdfОбщина Аксаковол. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ11.07.2024 г.
ДИД7-ДЧ-9-[2].pdfОбщина Добриччл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ11.07.2024 г.
ДИД4-БЛ-12-[1].pdfОбщина Хаджидимовочл. 5, ал. 1, т. 7 от ЗДФИ11.07.2024 г.
ДИД4-КН-4-[1].pdfОбщина Кюстендилчл. 5, ал. 1, т. 4 от ЗДФИ12.07.2024 г.