АДФИ в LinkedIn

 

Кои сме ние?

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е администрация към министъра на финансите. Нашата мисия е да защитаваме публичните финансови интереси при спазване принципите за законосъобразност, публичност и прозрачност. Нашата визия е да контролираме разходването и  управлението на публичните средства и дейности, като осъществяваме ефективна инспекционна дейност с цел подобряване управлението и отчетността на публичните ресурси.

Защо да избера АДФИ?

Ние вярваме, че повишаването на възможността за постигане на дългосрочни цели и защитаване, по най-добрия начин, на публичните финансови интереси е чрез постоянно подобряване и развитие на експертизата на административния ни капацитет. Използваме различни методи за усъвършенстване на индивидуалните компетенции, като осигуряваме въвеждащи и специализирани обучения. Признаваме и стимулираме отличното представяне и изключителните постижения.

Какви са основните изисквания?

Всеки един от Вас, завършил образованието си в сферата на икономиката и правото, имащ амбиция и желание, може да стане част от екипа на АДФИ. Фокусът ни е насочен към кандидати, които са специализирани и мотивирани в следните области: финансов контрол, обществени поръчки, административни нарушения и наказания, държавни помощи, концесии, бюджетно и фирмено счетоводство, прилагане режима по закона за публичните финанси. Разбира се ще Ви помогне инициативността, креативността и способността за работа в екип.

Как да кандидатствам?

Следете актуалните ни предложения на онлайн платформите за работа или следете рубриката ни Кариери, където ще научите повече за кариерните ни възможности и какво е необходимо да предприемете.

Кога?

По всяко време. Дори и без да видите обявена вакантна позиция, ние Ви приканваме –  посетете нашия сайт, изпратете своето мотивационно писмо и автобиография на имейл - hr@adfi.minfin.bgТелефони за контакт: 02/9859 5140 и 02/9859 5136.

Каква е работата на финансовия инспектор?

Финансовият контрол е всеобхватен, доколкото публичните парични средства практически циркулират до всички сфери и до всяка точка от живота, които добре познавате. С всеки един казус и задача ще имате възможност да натрупате уникални компетентности и познания. Натрупаният опит в реална динамична среда ще развие професионалните Ви умения, което ще Ви направи конкурентоспособни. И не на последно място трябва да знаете, че финансовият инспектор е независим и има свободата да планира изпълнението на задачите в рамките на работния си ден.

Каква е работата на юрисконсулта?

Юрисконсултът и финансовият инспектор на АДФИ са буквално като частите от едно тяло, без които то не би могло да съществува пълноценно. Изготвянето на становища по правни въпроси в хода на една всеобхватна дейност, каквато е инспекционната ще ви потопи в най-дълбоките води на правната практика. По тази причина професионалният и процесуален опит, който един юрисконсулт може да натрупа в АДФИ е безценен.

Каква е работната атмосфера в АДФИ?

Ние знаем, че добрата работна атмосфера е стимул за развитие на креативност и ефективност. Сплотеният екип е другото важно условие за успешна кариера. Ежедневните ни усилия са насочени към паралелно развитие на всички познати фактори за добри професионални взаимоотношения и екипност. Стремим се към въвеждане на всички модерни модели и форми на работа чрез използване на технологични решения и иновации. Оказваме постоянна подкрепа чрез обучение и развитие на компетентностите, защото знаем, че човешкият ресурс е най-важната ценност.