Проведе се встъпителна пресконференция за втория проект на АДФИ по ОПАК

Проведе се встъпителна пресконференция за втория проект на АДФИ по ОПАК

03 Април 2014

На 03 април 2014 г., четвъртък, в зала Триадица 2 на хотел „Гранд Хотел София" от 10:00 ч. до 12:00 ч. се проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализацията на проект „Обучението - гаранция за професионализъм и развитие" на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това е втори проект по ОПАК, насочен към повишаване квалификацията на служителите в АДФИ и подобряването на техните професионални знания, умения и компетентности.

Размер на предоставената БФП (Обща стойност на проекта): 60 597,25 лв.

Успешното изпълнение на проектните дейности ще допринесе за подобряване на специфичните знания, умения и компетенции на служителите и допълнително ще доведе до укрепване на административния капацитет и повишаване ефективността от дейността на агенцията. С проекта ще се осигури възможност в рамките на 9 месеца да се обучат 142 служители по различни теми, съобразени с техните професионални задължения, както и провеждане на обучение на тема „Международни счетоводни стандарти".

Пресконференцията откри г-жа Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет" и ръководител на Управляващия орган (УО) на ОПАК. Г-жа Бийчър каза, че „проектът е в подкрепа на целите на ОПАК-изграждане на административния капацитет и нова страница за финансиране на контролните органи".

Целите и дейностите по проекта представи г-н Юлиан Капанов, ръководител на проекта и главен секретар на АДФИ, „ще обучим над 140 служители и ще повишим знанията и уменията си", каза г-н Капанов.

Допълнителна информация за целите, резултатите и основните дейности по проекта, може да намерите на http://www.adfi.minfin.bg/bg/news/82.