Заместник-директор на АДФИ

 

Фамилия: Добрилов

Име: Димитър

Презиме: Николов

 

Димитър Добрилов има над 20-годишен професионален юридически опит, от които повече от 11 години в АДФИ.

Завършил е специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство, гр. София.