Главен секретар на АДФИ

 

Име: Димитър

Фамилия: Добрилов

 

 

Димитър Добрилов е с над 27-годишен професионален опит, от които над 14 години в АДФИ. Завършил е „Право“ в Университета за национално и световно стопанство, гр. София.