Главен секретар на АДФИ

Фамилия: Соколова

Име: Мими

Презиме: Георгиева

 

Образование: Магистър

 

Специализация:

Професионална кариера: