Директор на АДФИ

 

Фамилия: Начев

Име: Георги

Презиме: Митков

 

 

 

  Образование:

  • 2001 г. - Бакалавър по специалност „Стопански и финансов контрол" от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов

  • 2002 г. - Магистър по специалност „Публични финанси“ от Стопанска академия „Д.А.Ценов“ гр.Свищов

  • 2008 г. - Магистър по специалност „Право“ от Югозападен университет „Неофит Рилски“ гр.Благоевград

  • 2014 г. - придобит Сертификат за „Вътрешен одитор в публичния сектор“ от Министерство на финансите

Професионална кариера:

  • от 7 ноември 2016 г. - Директор на Агенцията за държавна финансова инспекция

  • 2008 г. - 2016 г. - Държавна агенция за национална сигурност

  • 2006 г. - 2008 г. - Национална служба „Сигурност“ гр.Плевен, Министерство на вътрешните работи

  • 2003 г. - 2006 г. - РДВР гр.Плевен - „Икономическа полиция“, Министерство на вътрешните работи

  • 2000 г. - 2003 г. - „Кока Кола - НВС“ АД