АДФИ ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ В РАМКИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

09 Май 2018

      Агенцията за държавна финансова инспекция организира конференция в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС на тема: „Предизвикателствата пред контролните органи при защита на публичните финансови интереси“, която ще се проведе на 19 юни 2018 в гр. София, в зала „Триадица“ на Резиденция „Бояна“.

    Във фокуса на събитието са теми, свързани със спазване на законодателството при разходване на публични средства, контролът на дейността в областта на обществените поръчки, прилаганите последващи мерки, сътрудничеството и взаимодействието между отделните институции.

     Очаква се в конференцията да вземат участие широк кръг от представители на български и международни институции.

      По време на събитието ще бъде отбелязан и официалният празник на АДФИ. През 2017 г. с решение на Министерски съвет датата 19 юни беше обявена за професионален празник на финансовия инспектор.