Преглед на поръчка №6


№ в РОП / ПОП 9049986
Идент. номер на АДФИ30-ОП-1 / 29.01.2016 г.
ПредметОбществена поръчка чрез публична покана с предмет „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г."
СтатусИзпълнена
Вид на поръчкатаДоставка
Възлагане чрезПублични покани
Дата на публикуване29.01.2016
Дoкументи

Търсене