АДФИ безвъзмездно предостави автомобили, офис техника и обзавеждане на домове за сираци, училища, социален патронаж и общински администрации

12 Декември 2007

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) безвъзмездно предостави автомобили, офис техника и обзавеждане на домове за сираци, училища, социален патронаж, общински администрации, полицейски управления и др. Балансовата стойност на предоставеното имущество е 226 387 лв. Възможността за акцията възникна в следствие реформата на Държавния вътрешен финансов контрол, проведена през 2006 г. Със създаването на Агенцията за държавна финансова инспекция като правоприемник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, беше намалена числеността на служителите. Така се породи идеята с ненужното, но годно за употреба, имущество да бъдат подпомогнати бюджетни институции, в които не достигат средства за закупуването му. Служителите на АДФИ активно участваха в инициативата и информираха ведомствата по места за тази възможност. В рамките на една година се предоставиха общо 26 автомобила, 63 компютърни конфигурации, 25 принтера и офис обзавеждане на 70 разпоредители с бюджетни и общински средства в цялата страна. Сред тях са домовете за сираци в Ново село, Ловеч, Белоградчик и Борован, детски градини в с.Громшин и с.Чепинци, Колежът по минно дело - Кърджали, 7-мо Основно училище гр. Перник, Основно училище с.Габровница, Училището за изящни изкуства гр. Пловдив, 55 СОУ гр. София, Поправителният дом гр.Бойчиновци, Центърът за спешна медицинска помощ гр.Монтана, Домашният социален патронаж в Ивайловград, Костенец и Бобов дол, общините Благоевград, Гърмен, Добрич, Разград, Сливница, Долна баня, Аврен, Кюстендил, Трън, Червен бряг и др.