Дванадесето национално съвещание на финансовите инспектори

15 Декември 2014

На 11, 12 и 13 декември 2014 г. в гр.Трявна се проведе Дванадесетото национално съвещание на финансовите инспектори. Основна тема бяха приетите изменения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), влезли в сила през 2014 година. Гост лекторите Димитър Златанов и Пламен Караджов, експерти в Комисията за защита на конкуренцията, представиха практиката на комисията по прилагане на ЗОП и насоките за противодействие срещу така наречените „тръжни манипулации" в процедурите за възлагане на обществените поръчки. От своя страна финансовите инспектори обмениха опит и разискваха различни казуси, възникнали по време на инспекционната дейност. Най-често срещаните нарушения при откриването и провеждането на обществени поръчки бяха сред акцентите, коментирани по време на съвещанието.