Приключи вторият проект на АДФИ по ОПАК

Приключи вторият проект на АДФИ по ОПАК

16 Октомври 2014

На 16 октомври 2014 г., четвъртък, в зала ''Средец'' на ''София хотел Балкан" от 10:00 ч. до 12:00 ч. се проведе заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект ''Обучението - гаранция за професионализъм и развитие" на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ). Това е вторият проект на агенцията по ОПАК, насочен към повишаване на квалификацията на служителите в АДФИ и подобряването на техните професионални знания, умения и компетентности.

Обща стойност на проекта: 60 597, 25 лева.

В рамките на 9 месеца бяха проведени обучения по 26 теми, в които взеха участие 138 служители на АДФИ. По Дейност 1 на проекта обученията засягаха теми като стратегическия мениджмънт, финансовото и стопанско управление, правото на Европейския съюз, конфликта на интреси, одитната дейност на публичните финанси, презентационни умения, електронни таблици и други. По Дейност 2 се проведе обучение по ''Международни счетоводни стандарти'' за служителите на ръководна длъжност и ключовите финансови инспектори, както и за служителите от отдел „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" на агенцията.

Пресконференцията откри Моника Димитрова-Бийчър, директор на дирекция ''Оперативна програма ''Административен капацитет" и ръководител на Управляващия орган (УО) на ОПАК. Г-жа Бийчър каза, че ''удоволствие e да присъства на успешно реализиран проект, който се базира на добри и качествени резултати''.

Целите, дейностите и постигнатите резултати по проекта представи Юлиан Капанов, ръководител на проекта и главен секретар на АДФИ, „Успешното изпълнение на проектните дейности допринесе за укрепването на административния капацитет и повишаването на ефективността от дейността на агенцията", каза г-н Капанов.

Допълнителна информация за целите, резултатите и основните дейности по проекта, може да намерите тук.