Четвърто национално съвещание на финансовите инспектори

21 Декември 2007

На 19 и 20 декември 2007 г. в гр. София се проведе четвъртото национално тримесечно съвещание на финансовите инспектори. Съвещанието беше открито от г-жа Драганинска - директор на Агенцията за държавна финансова инспекция, която направи анализ на инспекционната дейност през 2007 година. Юристите от Дирекция „Правна" запознаха финансовите инспектори със специфични моменти, свързани с технологията и изискванията при съставяне на Актове за установяване на административни нарушения, както и с основните резултати от извършения последващ контрол по качеството на инспекционната дейност. В рамките на съвещанието се проведе текущо обучение по въпроси, свързани със сигурността на информационните системи на агенцията и по Закона за защита на класифицираната информация.