Пето национално съвещание на финансовите инспектори

21 Март 2008

На 19 и 20 март 2008 г. в гр.София се проведе Петото национално тримесечно съвещание на финансовите инспектори. Представени бяха промените в режима на реализиране на имуществената отговорност, във връзка с влизането в сила от 01 март 2008 г. на новия Гражданско-процесуален кодекс. Във втората част на съвещанието експерти от отдел „Държавни помощи" при дирекция „Външни финанси" на Министерството на финансите запознаха присъстващите с основните моменти от Закона за държавните помощи. След техните презентации финансови инспектори, извършили проверки на получатели на държавни помощи, споделиха своя опит в тази област.