Осмо национално съвещание на финансовите инспектори

23 Март 2009

На 19-20 март 2009 г. в град София се проведе Осмото национално тримесечно съвещание на финансовите инспектори. Основна тема на съвещанието беше Управлението, контрола и одита на средствата от Европейския съюз с гост-лектори от Института по публична администрация доц. д-р Красимир Йорданов и г-н Кирил Терзиев. Дискутирани бяха и различни аспекти в областта на защитата на информацията при извършване на финансово-инспекционната дейност.