Седмо национално съвещание на финансовите инспектори

22 Декември 2008

От 18 до 20 декември 2008 година в гр.София се проведе Седмото национално тримесечно съвещание на финансовите инспектори. На съвещанието бяха представени презентации на тема „Международни счетоводни стандарти" от преподавателя по международни счетоводни стандарти г-жа Изабела Джалъзова и „Оценка на корупционния риск" от лектора на Института по публична администрация и европейска интеграция д-р Румен Стефанов. Юристите от Правната дирекция на АДФИ запознаха финансовите инспектори с актуалните промени в Закона за държавната финансова инспекция и Закона за обществените поръчки.