Пресконференция за представяне на резултатите от Туининг проекта - Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол

15 Октомври 2003

На 25 юни в посолството на Република Франция, се проведе пресконференция, организирана по инициатива на Негово превъзходителство г-н Жан Луп Кун-Делфорж, посланик на Република Франция у нас, за представяне на резултатите от съвместния Туининг проект - Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол. Споразумението по този проект бе подписано през ноември 2001 г. със двегодишен срок на реализация, между Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол към Министерството на финансите на Република България и Министерство на икономиката, финасите и индустрията на Република Франция.

В пресконференцията взеха участие заместник министърът на финансите г-н Нахит Зия, директорът на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол г-жа Гинка Драганинска - ръководител на Туининг проекта от българска страна, представителят на Делегацията на Европейската комисия г-жа Паулина Станоева, г-н Пол-Анри Ватин - ръководител на проекта от френска страна и началник на регионалния трезор Рона-Алпи и съветникът по пред-присъединяване г-жа Мартин Туе.

Ръководителите на проекта запознаха присъстващите със задачите и резултатите на Туининг проекта, като изказаха благодарност за подкрепата предоставена от ответната страна, както и задоволство от изключителния напредък, постигнат с усилията на двете страни-партньори.

Целите на Туининг проекта "Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол" са ориентирани в четири насоки: разработване на нормативна база, развитие на управленския капацитет и административна структура, развитие на човешките ресурси и развитие на информационните технологии.

Съвместно с френските експерти са изготвени вътрешни нормативни актове, регламентиращи процедурите за различните видове одит, в съответствие с европейските стандарти и практики. Проведени са пилотни одити, като целта е да бъде прилагана на практика новата нормативна уредба.

Изготвена е Стратегия за развитие на административния капацитет на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, Стратегия за обучение на служителите на АДВФК и проект на план за вътрешна комуникация в Агенцията. Разработва се и нова система за оценка на персонала, с което ще се подобри квалификацията и мотивацията на служителите в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.