Във Велинград се проведе семинар по повод приключването на Туининг проекта

27 Октомври 2003

На 25 октомври 2003 год. във Велинград се проведе семинар по повод приключването на Туининг проекта "Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол", финансиран по програма ФАР.

На семинара присъстваха заместник-министърът на финансите Нахит Зия, ръководителят на проекта от българска страна и директор на АДВФК Гинка Драганинска, Пол-Анри Ватин - ръководител на туининга от френска страна и Мартин Туe - пред-присъединителен съветник по проекта. И двете страни-партньорки изразиха своето задоволство от успешното двегодишно сътрудничество и от постигнатите резултати. Представена бе и новата Интранет страница на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, която е част от успешната съвместна работа между българските и френските експерти.

В семинара взеха участие също така и ръководителите на четирите компонента, чрез които бе осъществена дейността по проекта, директорите на териториалните дирекции на АДВФК от цялата страна, както и български, френски и холандски експерти.