Обявен е резултатът от конкурса за лого на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол

21 Ноември 2003

На 20.11.2003 г. в залата на Агенцията за държавни вземания, в присъствието на директора на АДВФК г-жа Гинка Драганинска и на главния секретар на агенцията г-н Стефан Дамянов, официално бе обявен авторът на художествения проект, спечелил Националния конкурс за изработване на художествен проект на лого на Агенция за държавен вътрешен финансов контрол. Конкурсът премина на два етапа - на първия девет-членно жури номинира пет от предложените художествени проекти, а на втория, служителите на АДВФК гласуваха за един от петте подбрани. По време на конкурса бяха спазени стриктно изискванията за пълна анонимност на авторството. Проектът, спечелил най-много гласове, бе обявен за печеливш. Запечатаният плик, съдържащ информацията за автора на проекта, бе отворен пред присъстващите от г-жа Добринка Михайлова - председател на журито. Автор на спечелилия проект е г-н Мирослав Желев от НюСтейдж ООД.

На тържеството по повод обявяването на официалните резултати от конкурса присъстваха ръководството и служителите на Агенцията, както и автори на проекти, взели участие в конкурса. Уведомяваме останалите автори, че проектите им ще бъдат върнати по пощата, като изказваме благодарност за отзивчивостта и усилията, които положиха.