В гр.Банкя се проведе квалификационно съвещание на юрисконсултите от АДВФК

01 Декември 2003

На 27 и 28 ноември 2003 год. в гр. Банкя се проведе квалификационно съвещание на юрисконсултите от Агенция за държавен вътрешен финансов контрол, организирано под ръководството на г-жа Свилена Симеонова - директор дирекция "Правно осигуряване на контролната дейност и нормативни актове" в АДВФК. В работната среща взеха участие експерти от Централно управление и териториалните дирекции на АДВФК. Сред гостите на семинара бяха г-жа Гинка Драганинска - директор на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол, г-н Стефан Дамянов - главен секретар на АДВФК, г-жа Добринка Михайлова - директор дирекция "КРБКСЕС" и г-жа Румяна Цаканска - директор на "КООФОСОС" в АДВФК.

Темите, разисквани на работната среща, бяха свързани с проблемните области при реализацията на административно наказателната отговорност от органите на Агенцията, актуални въпроси на контрола в областта на обществените поръчки, ролята на юрисконсултите в хода на реализация на имуществената отговорност по Закона за държавен вътрешен финансов контрол, както и въпроси, касаещи практиката по прилагането на вътрешните актове на АДВФК, свързани с одитната дейност.

Г-жа Ирена Борисова - съветник в дирекция "Държавна администрация" в Министерски съвет, представи на участниците в семинара новите изменения в Закона за държавния служител.

Проведени бяха и дискусии, свързани с дейността на юрисконсултите от системата на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.

Подробен доклад от квалификационното съвещание, както и информация относно обсъжданите въпроси, ще бъдат публикувани на страницата на АДВФК в следващите дни.