Проведе се Начална среща за стартиране на новия Туининг проект между АДВФК и Федералното министерство на финансите на Република Германия

26 Януари 2004

На 21 и 22 януари 2004 год. се проведе Началната среща по повод стартирането на новия Туининг проект "По-нататъшно прилагане на новия модел на държавен вътрешен финансов контрол в България". Проектът ще се осъществява посредством двугодишен договор за сътрудничество между Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол и Федералното министерство на финансите на Република Германия.

Туининг проектът е насочен към по-нататъшното развитие на правната рамка на ДВФК, укрепване на административния капацитет на АДВФК, изграждане на постоянен Учебен център към Агенцията и по-нататъшно развитие на информационната система.

Целта на този проект е прилагане на новия модел на държавен вътрешен финансов контрол в България. Туининг проектът ще спомогне за въвеждането на модерни концепции в рамките на държавния вътрешен финансов контрол, за укрепването на административните структури и процедури в АДВФК, за създаване на ефективна и ефикасна методика, в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Срещата се проведе в Централно управление на АДВФК. В нея, от българска страна, взеха участие директорът на АДВФК г-жа Гинка Драганинска - Ръководител на проекта, както и ръководни кадри и експерти от Агенцията. От германска страна присъстваха г-н Ханс-Георг Шлийф - Ръководител на проекта, предприсъединителният съветник за България г-н Валтер Шмидт-Бенс, г-н Бернд Шумахер - консултант по проекта, както и представители на Делегацията на Европейската комисия в България - г-жа Паулина Станоева - съветник "Финансов контрол и обществени поръчки" и г-жа Дора Крумова - съветник "Проекти по Туининг / Институционално изграждане".