Успешно сътрудничество между български и европейски експерти

19 Март 2004

Семинар на тема "Разделяне на функциите по вътрешен одит и инспекция" бе проведен на 17 и 18 март в София. Семинарът бе организиран от АДВФК, с подкрепата на СИГМА, в изпълнение на препоръките на Партньорския преглед (Peer Review), извършен от СИГМА през април 2002 година.

В работата на семинара взеха участие български и чуждестранни експерти в областта на финансовия контрол. Позицията на ЕС по отношение на системата на ДВФК бе представена от Робърт де Конинг от Главна дирекция "Бюджет" на Европейската комисия. Улрика Клингенстиерна, старши съветник в СИГМА, запозна участниците в дискусията с шведския опит в областта на вътрешния одит и на инспекцията. За динамиката на процесите в словенския държавен вътрешен финансов контрол разказа Юрий Милатович от Министерството на финансите в Словения.

Дискусиите по основната тема - изясняване на разликите между функциите по вътрешен одит и инспекция, ще подпомогнат дейността на работната група по промяна на законовата рамка на АДВФК. До края на 2004 год. трябва да бъдат подготвени и приети изменения в Закона за държавния вътрешен финансов контрол, съзвучни с промените в България и със стандартите на Европейския съюз.