Генералният директор на OLAF посети АДВФК

31 Март 2004

Среща с Франц Брюнер, генерален директор на Европейската служба за борба с измамите OLAF, беше осъществена на 31 март т. г. в Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (АДВФК). Франц Брюнер и Люк Скарлекенс - съветник по координация и разширяване на OLAF, са на посещение в страната ни по покана на главния прокурор на Република България Никола Филчев, в рамките на туининг проект по Програма ФАР.

На срещата присъстваха Гинка Драганинска-директор на АДВФК, Свилена Симеонова-директор на дирекция "Правно осигуряване на контролната дейност и нормативни актове", Диляна Железарова-директор на дирекция "Одит и сертификация на средствата от ЕС" и Людмила Рангелова-началник на отдел "Одит на средствата от ЕС".

Участниците в срещата обсъдиха въпросите за ключовата роля на одиторите в борбата срещу правонарушителите и защитата на финансовите интереси на ЕС и координацията между българските институции в този процес. С Постановление №18 на МС от 04.02.2003 год. е създаден Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС (AFCOS). Членове на съвета са директорите на: АДВФК, Национална служба "Полиция", НСБОП, Национална служба "Гранична полиция", Агенция "Митници", Агенция "Бюро за финансово разузнаване" и др. държавни органи в Република България, осъществяващи дейност по предотвратяване и борба с правонарушенията.