Национална конференция за ефективността на системата за обществени поръчки

21 Април 2004

Eксперти от АДВФК взеха участие в Националната конференция на тема "Ефективност на системата за обществени поръчки в България", състояла се на 20 април 2004 година в София. Конференцията беше организирана от Министерството на икономиката и Проект "Инициатива отворено управление" към Американската агенция за международно развитие (ААМР).

От името на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол направи изложение Мариана Кацарова. М. Кацарова идентифицира положителните и отрицателните фактори, влияещи върху ефективността на досегашната система за обществените поръчки в България. В експозето си тя очерта рисковите зони и на новата правна рамка в областта на обществените поръчки, сред които: твърде обемистата нормативна уредба; опасността от възникването на спорове относно качеството на възложител на обществени поръчки; рисковете, които се крият в едно от правомощията на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки - да иска от съда да бъдат обявявани за нищожни договори за обществени поръчки при извършени нарушения; възможността от създаването на противоречива и погрешна практика от районните съдилища при решаването на спорове, възникнали във връзка с процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Председателят на Сметната палата в България Георги Николов направи преглед на ефективността на контрола в областта на обществените поръчки.

На конференцията бе представена новата Агенция по обществени поръчки към министъра на икономиката от заместник-министъра на икономиката Евгения Колданова.

Валери Димитров, председател на Комисията по икономическа политика на 39-ото Народно събрание анализира новата система на обжалване на обществените поръчки в България и мястото на арбитража.

Гаетан Гобейл, международен консултант в Проект "Инициатива отворено управление" към ААМР, представи стандартизирани образци на документация за възлагането на обществените поръчки.

Участниците в дискусията дадоха оценка на действащата нормативна база и обсъдиха нови идеи за оптимизиране на системата за обществени поръчки.