Приключи Втората фаза на Партньорския преглед на СИГМА

04 Юни 2004

Втората фаза на Партньорския преглед на СИГМА, стартирала на 25 май, завърши успешно на 4 юни 2004 година. Партньорският преглед има за цел да направи анализ на състоянието на системата на ДВФК в България и да даде препоръки за усъвършенстването и по-нататъшното й развитие, в съответствие с европейските стандарти и практика.

Партньорската проверка беше извършена от: Юп Вролик, Лаге Олофсон, Греам Дженкинс, Улрика Клингенстиерна и Хосе Виегас Рибейро - експерти от СИГМА.

По време на мисията експертите направиха преглед на препоръките от първата фаза, получиха информация за формирането и дейността на Централното хармонизиращо звено за финансов контрол в Министерството на финансите, оцениха дейността на делегираните вътрешни одитори.

Европейските експерти се срещнаха с председателя на Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, с министъра и зам.министри на Министерството на финансите, служители от държавната администрация в МС, министерства, изпълнителни агенции, представители на общини, делегирани одитори и финансови контрольори.

Те посетиха Сметната палата, НОИ, НЗОК, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката, Министерството на транспорта и съобщенията, изпълнителни агенции по САПАРД, ФАР и ИСПА, Делегацията на ЕК в България, Община Пловдив, организации и институции от системата на ДВФК, финансови институции, неправителствени организации и други.

На заключителната среща в Министерството на финансите експертите от СИГМА дадоха добра оценка на постигнатото в областта на ДВФК през периода от Първата фаза на Партньорския преглед през 2002 г. досега.

Предстои подготвянето на доклад от експертите на СИГМА, който ще съдържа конкретни препоръки за подобряване на дейността на държавния вътрешен финансов контрол в България. След съвместно обсъждане с представители на Министерството на финансите докладът ще бъде предоставен на Европейската комисия.