Успешно приключи изпълнението на партньорски проект по Програма ФАР

11 Юни 2004

С тридневен семинар, организиран от 9 до 11 юни в гр. Хисаря, приключи изпълнението на Туининг лайт проекти по Програма ФАР. Партньорските проекти бяха осъществени съвместно с Министерството на икономиката, финансите и индустрията на Република Франция.

Договорите за Туининг лайт проектите бяха подписани през ноември 2003 г., след проведена тръжна процедура. Френското министерство на икономиката, финансите и индустрията беше партньор на АДВФК и по приключилия през 2003 г. двегодишен Туининг проект "Укрепване на държавния вътрешен финансов контрол" по Програма ФАР 2000. В рамките на двегодишния проект бяха осъществени четири пилотни одита.

Извършването на пилотни одити, подпомагани от експерти от Европейския съюз, се наложи като полезен инструмент за проверка на промените в законодателството, методологията и практиката на ДВФК. Според експертите това е верният подход за обучение на българските одитори по съвременни одитни практики и техники, съобразно международните стандарти.

В рамките на Туининг лайт проектите бяха извършени 12 пилотни одити в общини, болници и университети- по 6 одита в Северна и Южна България. Пилотните одити бяха осъществени в Община Пловдив, Община Сандански, Община В.Търново, Община Варна, Югозападен университет "Н. Рилски" в Благоевград, ПУ "П. Хилендарски"-Пловдив, Стопанска академия "Д.А.Ценов" в Свищов, Икономически университет-Варна, многопрофилните болници в Благоевград, Варна и В.Търново и други.

В проверките участваха одитори от Варна, Велико Търново, Пловдив, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Русе, Ловеч, Габрово, Шумен, Добрич, Разград, Кюстендил, Перник и Хасково. Така бе реализирана целта на Туининг лайт проектите - да бъдат приложени на практика знанията, получени по време на семинари и обучения.