Министерският съвет прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2007 година

15 Май 2008

Министерският съвет прие отчета за дейностт на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) за 2007 година. В отчета са представени основни отчетни показатели от дейността на АДФИ и изготвените изводи от инспекционната дейност.

Пълният текст на доклада и диаграми с данните към него са публикувани в раздел Отчети и доклади.