Обучение на одитори за борба с корупцията и измамите

17 Януари 2005

Експерти от АДВФК получиха 25 удостоверения за участие в семинари, организирани от Проект "Отворено управление" на Американската агенция за международно развитие (USAID), на тема: разкриване и предотвратяване на измами и изготвяне на одитни доклади; борба с корупцията в областта на обществените поръчки - индикатори и критерии. Сертификатите бяха връчени от Мери Джей Абит - директор на Проект "Отворено управление", и Гинка Драганинска - директор на АДВФК.

Проект "Отворено управление" оказва помощ на агенцията за въвеждането и прилагането на най-добрите международни стандарти в областта на вътрешния одит. Сред значимите приоритети е оптимизирането на вътрешния контрол в правителствените институции, разработването на ясни правила и процедури за предотвратяване на проявите на корупция и измами.