Сключено е споразумение за сътрудничество

24 Януари 2005

Между АДВФК и Проект "Инициатива Отворено управление" (ИОУ) на Американската агенция за международно развитие (USAID) беше сключено Споразумение за сътрудничество. Партньорите се договориха да си сътрудничат при обучението на експертите от АДВФК в областта на одита на обществени поръчки, разкриването на измами и борба с корупцията, както и обучение за достъп до информация, финансова инспекция и други.