Разработена е процедура по предоставяне на обществена информация

16 Май 2005

На семинар, състоял се на 12 и 13 май т. г. в Пловдив беше представен и обсъден проект на Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в АДВФК, регламентираща правилата и процедурите за това. Документът e разработен от експерти на Агенцията, с методическата помощ на Фондация Програма Достъп до информация и практическото съдействие на Инициатива Отворено управление - Проект на Американската агенция за международно развитие.