Шесто национално съвещание на финансовите инспектори

20 Юни 2008

От 18 до 20 юни 2008 г. в гр. София се проведе Шестото национално съвещание на финансовите инспектори. В рамките на съвещанието се представиха следните теми: Противодействие на корупцията и измамите в процеса на усвояване на средства от ЕС, мониторинг и финансов контрол на европейските и национално отговорни институции, както и дейността на АДФИ като член на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС). Финансовите инспектори се запознаха и с подготвения проект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция.