Проведе се Двадесетото национално съвещание на Агенция за държавна финансова инспекция

Проведе се Двадесетото национално съвещание на Агенция за държавна финансова инспекция

21 Юни 2022

От 15 до 17 юни 2022 г. се проведе Двадесетото национално работно съвещание на Агенция за държавна финансова инспекция. 

Сред акцентите  на съвещанието бяха промените в Закона за административните нарушения и наказания, отнасящи се до произнасянето на административнонаказващия орган по образуваните преписки. Обсъдиха се новите положения при приключване на административнонаказателното производство със споразумение. 

Гост лектори от Сметната палата на Република България представиха практика при прилагане на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България, както и на относимите подзаконови нормативни актове.

На тържествена вечеря, посветена на Деня на финансовия инспектор – 19 юни, за първи път бяха връчени отличия в различни категории.

Сметната палата на Република България беше отличена като „Партньор на АДФИ за 2021 г.“. Плакетът беше връчен на Председателя на Сметната палата - г-н Цветан Цветков, който подчерта, че като съмишленици в обща кауза трябва да направим управлението на публичните финанси по-разумно и по-отговорно за просперитета на българското общество.