АДФИ и ИДЕС подписаха споразумение за сътрудничество

АДФИ и ИДЕС подписаха споразумение за сътрудничество

16 Май 2022

Двете организации обединяват усилията си за прилагане на утвърдени международни стандарти в сферата на финансовия контрол, както и за изграждане и развитие на ефективни и ефикасни форми на обществено-икономически взаимоотношения

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Институтът на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС) подписаха споразумение за сътрудничество, с което двете страни поемат ангажимента да обединят своите усилия за подобряване на сферата, в която оперират. Чрез развитие на продуктивен диалог и партньорство, организациите ще работят за прилагане на утвърдени международни принципи и практики в сферите си на дейност. На база на подписания документ, ИДЕС и АДФИ ще изграждат и развиват ефективни и ефикасни форми на обществено-икономически взаимоотношения, като в същото време работят заедно за повишаване на авторитета на двете организации и укрепване на общественото доверие към тях.

Взаимното осигуряване на активна подкрепа ще помогне на партньорите да постигнат  популяризиране на целите, дейностите и професионалните интереси на страните в споразумението – около това се обединиха партньорите, в лицето на директора на АДФИ, Стефан Белчев и Председателя на ИДЕС, Бойко Костов. Споразумението беше подписано по време на кратка церемония в сградата на Агенцията за държавна финансова инспекция.

„Познаваме добре Агенцията за държавна финансова инспекция и вярвам, че до този момент успяваме да вървим в една посока. С подписването на споразумението за сътрудничество ще можем да работим още по-тясно и целенасочено към подобряването на средата, в която и двете организации работят“, сподели Председателят на ИДЕС, Бойко Костов.

„Благодаря за доверието, че избрахте АДФИ за партньор, с който да поддържате професионални отношения“, заяви Стефан Белчев, директор на АДФИ. „От нас зависи написаното в споразумението да не остане само на хартия – от наша страна разчитайте да бъдем активни във всички бъдещи проекти“, допълни той.

Организациите набелязаха няколко конкретни направления, в които ще насочат своите обединени усилия, а именно:

  1. Организиране и осъществяване на съвместни мероприятия, като работни срещи, семинари, дискусии, кръгли маси, конференции и др., с цел предлагане на работещи решения за подобряване на счетоводно-отчетната сфера.
  2. Извършване на анализи и оценки на действащи нормативни актове и практики, и формулиране и реализиране на инициативи за тяхното усъвършенстване.
  3. Провеждане на съвместни обучения за представяне на добри практики, с цел повишаване нивото на информираност сред заинтересованите страни.
  4. Осъществяване на съвместни дейности при подготовката и изпълнението на проекти по специфични въпроси, свързани с финансово-отчетната дейност.