Резултатите от одитите на разходването на средствата на общини и области за покриване на щетите от наводненията

Резултатите от одитите на разходването на средствата на общини и области за покриване на щетите от наводненията

25 Септември 2006

Днес директорът на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) г-жа Гинка Драганинска представи обобщените резултати от извършените извънпланови вътрешни одити на 256 общини и 23 областни административни центрове в страната. Финансово контролните проверки са във връзка с разходването на средствата, предоставени съгласно Решения на Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при Министерския съвет през 2004 г. и 2005 г.В изнасянето на резултатите участваха още г-жа Димитричка Христова - директор на дирекция „Организация и извършване на инспекционна дейност" в АДФИ, г-жа Теменужка Петкова - началник на трети отдел в дирекцията, както и експерти от АДФИ. Обобщените данни от извършените проверки може да намерите на Интернет-сайта на АДФИ, в рубриката „За Агенцията" >> „дейност" >> „Инспекционна дейност"