ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. АДФИ ПРИКЛЮЧИ 95 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ

09 Октомври 2020

През третото тримесечие на 2020 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 95 финансови инспекции.

В периода юли – септември са проверени 261 обществени поръчки на обща стойност 156 683 214 лв. Финансовите инспектори са констатирали 22 случая на непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки на стойност 5 250 613 лв.

Общата стойност на установените нецелево разходвани средства е 376 391 лв., от които са възстановени 134 088 лв.

По време на финансовите инспекции са съставени 200 акта за установяване на административни нарушения и са идентифицирани 6 „индикатора за измама“ по смисъла на § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната финансова инспекция.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете тук: линк