63 ФИНАНСОВИ ИНСПЕКЦИИ ПРИКЛЮЧИХА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г. ФИНАНСОВИТЕ ИНСПЕКТОРИ НА АДФИ

10 Юли 2020

През второто тримесечие на 2020 г. Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) приключи 63 финансови инспекции.

От април до юни са проверени 214 обществени поръчки на обща стойност 198 017 743 лв. Инспектираните договори са 1 054 в размер на 224 001 405 лв.

Установените от инспекторите на АДФИ нарушения са 276, като за 137 от тях са съставени актове във връзка с реализиране на административнонаказателна отговорност.

Дейността на инспекторите през второто тримесечие на 2020 г. беше ограничена в следствие на обявеното извънредно положение и предприетите мерки за ограничаване на  разпространението на COVID – 19.

Повече за резултатите от финансовите инспекции можете да прочетете във Финансови инспекции.