АДФИ чества професионалния си празник

19 Юни 2020

Днешният 19-ти юни е специален за финансовите инспектори и Агенцията за държавна финансова инспекция. През 2017 г. с решение на правителството 19 юни e обявен за професионален празник на финансовия инспектор.

На 19.06.1901 г. с Указ на № 114 на княз Фердинанд I е утвърден Законът за инспекцията, упражнявана от Министерството на финансите.