Действията на АДФИ при проверка на обществени поръчки бяха основната тема на лекция в УНСС

Действията на АДФИ при проверка на обществени поръчки бяха основната тема на лекция в УНСС

11 Декември 2019

Експерти на Агенцията за държавна финансова инспекция изнесоха втора лекция пред студенти от специалност „Одитинг“ на Университета за национално и световно стопанство в изпълнение на рамковото споразумение за сътрудничество между двете институции.

Ръководители и експерти от дирекция „Правна“ и дирекция „Инспекционна дейност“ представиха на младите специалисти темата „Действията на АДФИ при проверка на обществени поръчки“.

Бяха изяснени основните отговорности и правомощия на агенцията при защита на публичните финансови интереси, контролът върху обществените поръчки и установяването на нарушения и измами.

Сред основните теми за дискусия бяха последващите мерки, както и координацията с останалите институции при реализацията на финансовите инспекции.

Студентите се запознаха и с основните принципи в дейността на агенцията законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.